Čas Inscenácia Miesto Vstup
13. február 2019

Španielske mušky – Premiéra

Malý Berlín,
Trnava
16. – 17. február 2019

I. kolo Scénickej žatvy

Empírové divadlo,
Hlohovec
Jar – jeseň 2019

Obnovená premiéra Slepej spravodlivosti