Čas Inscenácia Miesto Vstup
13. február 2019

Španielske mušky – Premiéra

Malý Berlín,
Trnava
15. február 2019
16.30 h

Regionálne kolo v Hlohovci Scénickej žatvy

Empírové divadlo,
Hlohovec
Leto 2019

Obnovená premiéra Slepej spravodlivosti