[ O nás ]

Súbor Divadla DEMOscéna je zložený z mladých ľudí rôzneho veku, pohlavia, profesijného zamerania. Každého z nich možno charakterizovať slovom „amateur – franc. milovník“. Divadlo je pre nich nástrojom spoznávania seba, orientácie v neprehľadnom svete a zabíjaním voľného času. Repertoár divadla tvoria autorské hry Daniela Domoráka. Výber tém a námetov je motivovaný individuálnym zážitkom a podmienený prežívaním podobných skúseností v rámci súboru i v jeho okolí. Ak nastane taká situácia, Daniel napíše scenár. A tvorivý kolektív mu ho prepíše. Obraz spoločnosti v takýchto hrách je vždy rozhádzaný, útržkovitý… taký, aký sa javí bežnému človeku. Dívame sa na naše postavy v komicky absurdných situáciách, ktoré spôsobuje ich životná rozpačitosť, dezorientovanosť a absencia zmyslu pre praktický život. Vo všetkých hrách je dôležitá hudba, ona zrozumiteľná reč, ktorú začujeme, keď už zrozumiteľnosť nečakáme. Tak ako dnešný človek surfuje po identitách, DEMOscéna surfuje po formách. Objavuje ich, necháva sa nimi unášať, strhnúť. Napokon, akú inú možnosť skutoční amatéri majú?!

DEMOscéna spolupracuje s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, zoskupeniami, iniciatívami alebo podnikmi. V súčasnosti spolupracuje s kultúrnym centrom Malý Berlín, kde svoje hry skúša a premiéruje.  Spočiatku spolupracovala i s Kubikom a na istú dobu sa jej domovským javiskom stal Artklub. Vďaka spolupráci s Kultúrnym centrom Modra mohla DEMOscéna svoju hru vytvorenú pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra naskúšať a premiérovať priamo v Modre. Následnou spoluprácou so SNM-Historickým múzeom bola hra o Ľudovítovi Štúrovi reprízovaná na Bratislavskom hrade. Herci divadla DEMOscéna sa v letných mesiacoch i cez sviatky (jarné, jesenné, zimné) radi vracajú na ich „domovskú scénu“, z ktorej vzišli – môžete ich vidieť účinkovať v inscenáciách na hrade Červený Kameň.

Divák, na ktorého sa tvorba DEMOscény zameriava, je najmä mladý človek. DEMOscéna zároveň ponúka priestor pre rozvoj mladých talentov.

Autorské divadlo DEMOscéna vzniklo v roku 2013 v Trnave.

Hlavnými cieľmi divadla sú:

Realizovať vlastné divadelné inscenácie
Podporovať talenty a rozvíjať kreativitu v Trnave a okolí
Spolupracovať s rôznorodými kultúrnymi inštitúciami
Prezentovať umenie a kultúru na Slovensku i v zahraničí

[ Divadelný súbor ]

 

Herci:

Daniel Domorák (Pouličné zábery, Nočné návštevy, Pozitívna dychová skúška, Trvalý pracovný pomer, Slepá spravodlivosť, Kastelánka, Španielske mušky
Andrea Bednáriková (Nočné návštevy, Pouličné zábery)
Kristína Hergottová (Nočné návštevy, Pozitívna dychová skúška)
Ján Vášáry (Pouličné zábery, Pozitívna dychová skúška, Slepá spravodlivosť),
Zuzana Polakovičová (Pouličné zábery, Pozitívna dychová skúška, Trvalý pracovný pomer, Slepá spravodlivosť)
Martin Maťko (Pouličné zábery, Nočné návštevy, Hardro©k Štúra)
Peter Rybárik (Pouličné zábery, Pozitívna dychová skúška, Hardro©k Štúra, Slepá spravodlivosť)
Lenka Kovačiková (Pouličné zábery, Trvalý pracovný pomer)
Katarína Hrdlovičová (Pouličné zábery, Pozitívna dychová skúška, Hardro©k Štúra)
Dominika Borbélyová (Pouličné zábery)
Jakub Baňovič (Pouličné zábery, Pozitívna dychová skúška, Hardro©k Štúra, Trvalý pracovný pomer, Kastelánka, Slepá spravodlivosť, Španielske mušky)
Šimon Gomboš (Nočné návštevy, Pozitívna dychová skúška)
Jano Ondrej (Nočné návštevy)
Norika Valúšková (Pouličné zábery , Nočné návštevy)
Nikol Benedikovičová (Nočné návštevy)
Kristína Mayerová (Nočné návštevy)
Natália Kropačevová (Nočné návštevy)
Matej Meško (Pozitívna dychová skúška)
Martin Hlávek (Pozitívna dychová skúška)
Emilio Tizón Valverde (Pozitívna dychová skúška)
Gabriela Kollárová (Pozitívna dychová skúška, Hardro©k Štúra)
Dorota Vášáryová (Pozitívna dychová skúška, Hardro©k Štúra, Trvalý pracovný pomer, Kastelánka)
Roman Prídavek (Hardro©k Štúra)
Andrej Michalec (Hardro©k Štúra, Trvalý pracovný pomer)
Marek Hergott (Pozitívna dychová skúška)
Dominik Smažák (Trvalý pracovný pomer)
Dominika Kostecká (Trvalý pracovný pomer)
Veronika Peštová (Kastelánka, Španielske mušky)
Klaudia Protušová (Kastelánka)
Jakub Kňažko (Pieseň španielskych mušiek)
Dáša Krajčovičová (Slepá spravodlivosť)
Marcela Stanková (Španielske mušky)

Scenár:

Daniel Domorák (Nočné návštevy, Pouličné zábery, Pozitívna dychová skúška, Hardro©k Štúra, Trvalý pracovný pomer, Slepá spravodlivosť, Kastelánka, Pieseň španielskych mušiek)
Ján Vášáry (Slepá spravodlivosť)
Tvorivý kolektív (nenechá ani jednu Danielovu hru celou)

Réžia:

Daniel Domorák (Nočné návštevy, Pozitívna dychová skúška, Hardro©k Štúra, Slepá spravodlivosť)
Michal Kováčik (Pouličné zábery)
Jakub Kňažko (Trvalý pracovný pomer)
Tvorivý kolektív (Kastelánka, Španielske mušky)

Kostýmy a svetlo:

Zora Davidová

Hudba:

Lukáš Urbánek – hudobný sprievod (Nočné návštevy, Pouličné návštevy, Hardro©k Štúra)
Matej Juran – hudobný sprievod (Hardro©k Štúra)

Technika:

Karol Domorák – technik, kulisár
Lukáš Urbánek – technik
Marek Hergott – technik

Manažment:

Daniel Domorák
Ján Vášáry
Andrea Bednáriková
Kristína Hergottová

Web dizajn:

Betka Martinkovičová

DEMOscénu založili:

Andrea Bednáriková, Kristína Hergottová, Daniel Domorák