Projekt, ktorý bude prezentovať divadelné hry prostredníctvom jedinečných umeleckých diel – obrazov, namaľovaných mladými slovenskými maliarskymi talentami.

Túto spoluprácu iniciuje divadlo DEMOscéna a zastrešuje OZ DEMOscéna. Jej cieľom je prezentácia slovenského umenia v kombinácii
– divadlo a obrazy –
Každý maliar dostane do rúk scenár a podľa vlastného uváženia a fantázie namaľuje obraz, ktorý bude slúžiť na propagáciu vybranej hry.

Projekt Divadelné obrazy vyvrcholí vernisážou umeleckých diel v roku 2016, počas ktorej budú výsledky tohto projektu a súčasne jednotliví autori a ich diela spoločne vystavené.

[ Radka Ros Horvathová ]

Maľovaniu a kresleniu sa venujem od detstva a trávila som ním väčšinu času. Napriek tomu som sa po základnej škole rozhodla ísť študovať fotografiu pretože mi umožňuje rýchlo zachytávať atmosféru prchavejších okamihov s ktorými sa stretávam na koncertoch, pri cestovaní a celkovo na ulici. Po strednej mi došlo, že obraz má pre mňa predsa len väčšiu výpovednú hodnotu a nie len ak sa jedná o výsledné dielo. Dôležitý je samotný proces, hlavne pri abstraktných obrazoch ktoré maľujem najradšej ale aj pri portrétoch a figurálnych kompozíciách. Ako inšpirácia mi slúži moja rodná Trnava a jej bohatý kolorit – miesta, ľudia, rozbité chodníky. Tu bežne stretneš v noci na ulici Boha jak pýta lóve na pivo. A to je krásne. Som amatér. A to je tiež fajn.

[ Lukáš Warner ]

Výtvarnému umeniu, konkrétne maľbe a kresbe sa Lukáš venuje od detstva. V posledných rokoch upriamil svoju pozornosť na olejomaľbu. Študuje odbor Estetika na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.
Ako estetik má rád všetky druhy umenia, či už je to hudba, výtvarné umenie, literatúra, divadlo, alebo film: „všade sa nájde nejaká tá osoba, ktorá ma svojou tvorbou ovplyvnila, napr. vo výtvarnom umení: Frida Kahlo, Raoul Dufy, Vincent Van Gogh, Robert Rauschenberg, v literatúre: Melvin Burges, George Sand, Betty Mac Donald, Markíz de Sade; v hudbe: Marilyn Manson.
Najčastejšou témou jeho obrazov sú ľudia a ľudské konanie. Maľuje ľudí, ktorí v jeho živote niečo znamenali. Jeho obrazy nie sú preto len mimetickým napodobňovaním reality, je v nich aj kus fantázie, sna a alegórie, ktoré už necháva pre samotných recipientov.

  • 2015 – Trnava – ART KLUB
  • 2013 – Bratislava – A4
  • 2013 – Trnava – ART KLUB
  • 2012 – Trnava – ART KLUB
  • 2011 – Praha – Cross club
  • 2011 – Trnava – ART KLUB
  • 2010 – Trnava – ART KLUB
  • 2010 – Brno, ČR – Favál